VERLAAGD BTW TARIEF AFBRAAK/HEROPBOUW + TIJDELIJKE UITBREIDING

Lange tijd werd er gespeculeerd over een verlaging van het BTW tarief van 21% naar 6% voor afbraak en heropbouw.
Vandaag kregen wij bevestiging van Confederatie Bouw dat dit werd goedgekeurd door de overheid.
Echter zijn er, zoals altijd, een aantal voorwaarden waaraan moet voldaan worden…

Omdat dit eerst en vooral de bedoeling heeft om leegstand en onbewoonbaarheid van oude stadswijken tegen te gaan, wordt deze maatregel ingevoerd in slechts 32 stadsgebieden, met name:

Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Dendermonde, Doornik, Elsene, Etterbeek, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Luik, Mechelen, Moeskroen, Namen, Oostende, Roeselare, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Ukkel, Verviers en Vorst. 

Deze voorwaarde wordt uitgebreid naar het volledige grondgebied tijdens 2021 en 2022, waarbij de bewoonbare oppervlakte van de woning (in het uitgebreide gebied) niet groter mag zijn dan 200m². Het verlaagd BTW tarief wordt dan weer beperkt (bij het uitgebreide gebied) tot uitsluitend natuurlijke/particuliere personen.

Verder zal de bouwheer zelf het gebouw moeten (laten) afbreken en is de aanwending die voorafgaat aan de aankoop door de huidige bouwheer van geen belang. Echter dient de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend en hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt te wordenOok wordt er geen onderscheid gemaakt of de bouwheer een particulier is, een beroepsoprichter of een onderneming waarbij de activiteit bestaat uit het verhuren van privé-woningen.

Wat komt niet in aanmerking voor het verlaagde tarief afbraak/heropbouw?

  1. Uitbreiding van een bestaande ééngezinswoning zonder afbraak van het grootste deel van de oude dragende muren. 
  2. De afbraak van het gebouw met het oog op verkoop van het perceel als bouwgrond en de daaropvolgende oprichting van een nieuwe woning voor de nieuwe eigenaar.
  3. De afwerking van het gebouw door de bouwheer die het gebouw heeft gekocht van diegene die de woning liet afbreken en reeds gedeeltelijk heeft opgebouwd.
  4. Afbraak- en heropbouwwerken die worden uitgevoerd in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname van de woning.
  5. Het gaat enkel om het hoofdgebouw zelf. Aanleg/renovatie van tuinen en tuinafsluitingen, bijgebouwen, zwembaden, sauna’s, golfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties.
  6. De opbouw van een afzonderlijk beroepsgebouw op hetzelfde perceel, na afbraak van het bestaande gebouw.

LET OP: Sommige van deze zaken vallen niet onder afbraak/heropbouw, maar onder renovatiewerken voor gebouwen ouder dan 10 jaar en zijn dan op die manier ook onderhevig aan het verlaagd BTW tarief van 6%.

De toepassing van het verlaagde BTW tarief wordt tijdens deze periode uitgebreid tot de verkoop van woningen, met bijhorende terreinen, indien deze reeds werden afgebroken en heropgebouwd door de voorgaande eigenaar. Deze uitbreiding geldt voor het ganse grondgebied, inclusief de 32 stadsgebieden.

Formaliteiten voor de bouwheer:

De bouwheer dient 2 documenten in te dienen bij het BTW-Controlekantoor van het ambtsgebied waar de woning is gelegen:

  1. Afschrift van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw (Aannemingscontracten moeten niet ingediend worden).
  2. Verklaring dat het af te breken/herop te bouwen gebouw uitsluitend en hoofdzakelijk zal gebruikt worden als privéwoning. (Hiervoor werden geen standaarddocumenten voorzien door de overheid, al werd er door Confederatie Bouw wel voorzien in een modeldocument).
  3. Een afschrift van de verklaring in puntje 2 dient overhandigd te worden aan de aannemer(s) om de facturatie correct te kunnen behandelen. Door dit afschrift af te leveren, ontlast de bouwheer de dienstdoende aannemer(s) van de aansprakelijkheid voor de toepassing van het BTW tarief bij de facturatie.
  4. TIJDELIJKE UITBREIDING: De bouwheer die in het uitbreidingsgebied gebruik maakt van het verlaagde tarief voor afbraak/heropbouw, moet aan alle voorwaarden voldoen gedurende een termijn van 5 jaar, volgend op het jaar van ingebruikname van de woning. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal de bouwheer/koper het BTW-voordeel dienen terug te storten voor de nog lopende jaren ten belope van 1/5 per jaar.

Voor lopende projecten vóór 1 januari 2021 kan het verlaagd tarief van 6% ook worden toegepast op facturaties tussen 01.01.2021 en 31.12.2022, op voorwaarde dat er een verklaring wordt ingediend uiterlijk op 31.03.2021 aan het BTW-Controlekantoor.